Strona główna

Materiały dla uczniów

Operacje na plikach w c++

Szkopuł

Operacje na plikach w pythonie

"""
oba pliki muszą być w tym samum folderze
plik pochodzi z zadania liczby binarne matura 2015 maj
tworzymy zmienną, do której wrzucamy wszystko co pobraliśmy z pliku
używając funkcji open podajemy dwa parametry: 1 - nazwa pliku drugi tryb
r => odczyt
w => zapis
a => dopisz do pliku
"""
plik = open('liczby.txt', 'r')
# odczytujemy wszystkie linie na raz
dane = plik.readlines()
# odczytane dane są elementami tablicy, każda zawiera dodatkowo znak nowej lini \n
# Najłatwiej dobrać się do zawartości pętlą for
# wyświetlane są elementy tablicy, ale wstawia nowe puste linie między liczbami
# Aby się ich pozbyć dodajemy metodę strip
for linia in dane:
    print(linia.strip())
# zamykamy dostęp do pliku
plik.close()
#  --------------Zapis do pliku poniżej
# tworzymy plik z zapisem
# plik = open('zadanie.txt', 'w')
# lepiej nie używać polskich znaków
# wyniki.close()
plik = open('wynik4.txt', 'w')
plik.write('Odp 1\n')
plik.close()
# Dopisujemy odpowiedź na zadanie 2 w trybie a
plik = open('wynik4.txt', 'a')
plik.write('Odp 2')
plik.close()